Túmulo dos Vagalumes - 1988

por admin

Um menino e sua irmã tentam sobreviver no Japão durante a Segunda Guerra Mundial.

Ano: 1988
País: Japão, Estados Unidos
Diretor: Isao Takahata
Atores: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi, Akemi Yamaguchi, Yoshiko Shinohara, Kôzô Hashida, Masayo Sakai, Kazumi Nozaki, Yoshio Matsuoka, Masahiro Kanetake, Kiyoshi Yanagawa, Hajime Maki, Atsuo Omote, Teruhisa Harita, Hiroshi Tanaka, Michio Denpô, Shirô Tamaki, Tadashi Nakamura, Mika SekitaVocê pode gostar

Deixe um comentário